Bludné duše

démonické bytosti; obecně duše zemřelých, které nenalezly pokoje a tak bloudí světem, dokud jim nebude odpuštěno

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla