Betlém

zlidovělá forma idealizovaného zobrazení výjevu narození Ježíše Krista

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla