Pluh

zemědělské nářadí pro základní zpracování půdy – orání

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla