Lidový tanec

hudebně – pohybový projev lidových vrstev předindustriální a částečně industriální společnosti; podoba lidového tnace závisí na jeho nositeli – velká míra improvizace; komunikační prostředek – nositel znaků a významů dané společnosti

» Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla