Wednesday, 13 November 2019, 4:15 PM
Site: AMU
Course: Metodika lidového tance (107MLT)
Glossary: Slovník - lidové tance, zvyky, řemesla
L

Letnice

svatodušní, zelené svátky; svátek svatého Ducha; pohyblivé svátky – 7.týden po Velikonocích

Léto

obchůzkový zvyk prováděn děvčaty 4., 5. a 6. neděli postní; navazuje na vynášení smrti

Lid

a) obyvatelé žijící na daném území (teritoriálně – etnické hledisko); b) historicky proměnlivé označení společenských vrstev, jež jsou základem obyvatel daného území, lidé zajišťující obživu manuální činností ( sociálně – kulturní hledisko)

Lid a lidová kultura ve výtvarném umění

odraz lidového života a jejich kultury; konec 18.století, 19.století

Lidová instrumentální hudba

skládá se z nástrojů tradiční hudby

Lidová kultura

kultura lidu, kterou vymezuje soudobá definice lidu

Lidová píseň

hudebně – slovesný útvar, hlavním nositelem a tvůrcem venkovský zemědělský lid; odráží povahu a znaky prostředí, jehož je součástí; tvůrci jsou většinou neznámí, traduje se ústním předáváním – vlivy – rostoucí vzdělání, pracovní migrace, propojování s městskou kulturou

Lidová slovesnost

součást lidové duchovní kultury zahrnující projevy, které vznikaly spontánně mezi venkovskými vrstvami (s vlivem měst), ústní tradice

Lidová umělecká výroba

navazuje na tradici lidových i zlidovělých řemesel

Lidové divadlo

divadelní projevy spojeny se životem a názory vesnického a městského obyvatelstva; od 14.století