Topic outline

 • General

  Logo ESF

  DIDAKTIKA SOUČASNÉHO TANCE

  Autorka doc. Marta Poláková, Art.D

  překlad a úprava prof. Ivanka Kubicová

 • Topic 1

  1. Principy pohybu v technice současného tance

   

     Technika současného tance, označovaná rovněž jako současná technika (contemporary technique), je někdy doplňována označením release based, které definuje její charakter a specifickou kvalitu pohybu, jíž se odlišuje od ostatních tanečních technik

  Technika současného tance není ustáleným kodifikovaným systémem, proto umožňuje velkou svobodu formy. Každý pedagog může uplatňovat individuální přístup i způsob výuky za předpokladu velmi dobrých znalostí principů, s nimiž technika pracuje. Tyto principy si musí neustále doplňovat studiem funkční a efektivní práce s tělem, která je hlavním zdrojem a motivačním činitelem při rozvíjení vlastního pedagogického přístupu. Cílem technické hodiny je připravit a rozvíjet schopnosti tanečníka pro nároky současné choreografické tvorby.

  Pages: 10
 • Topic 2

  2. DYNAMICKÝ ALIGNEMENT.
  Pages: 14
 • Topic 3

  3. PROPOJENÍ CENTRUM - PERIFERIE

  Pages: 9
 • Topic 4

  4. PROPOJENÍ TEMENO - KOSTRČ

  Pages: 10
 • Topic 5

  5. PROPOJENÍ HORNÍ - DOLNÍ ČÁST TĚLA

  Pages: 11
 • Topic 6

  6. DALŠÍ KONCEPTY A PRINCIPY VYUŽÍVANÉ V TECHNICE SOUČASNÉHO TANCE

  Kromě základních konceptů, které jsme si vysvětlili v úvodní kapitole, pracujeme v technice současného tance i s dalšími koncepty a principy, které podporují a doplňují základní principy a prohlubují schopnost tanečníka dosáhnout specifické kvality při provádění pohybu a při tréninku cíleně usměrňují pozornost pedagoga i studenta.

  Pages: 10
 • Topic 7

  7. DIDAKTICKÉ ZÁSADY A STRUKTURA HODINY TECHNIKY SOUČASNÉHO TANCE

  Pages: 8
 • Topic 8

  8. NĚKOLIK OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE PRAXE

  Následující text doplňuje informace, které již byly uvedeny v různých souvislostech v předchozích kapitolách. Protože pohyb je nesmírně komplexní záležitostí a jeho uvědomování je dlouhodobý proces, své dovednosti musíme neustále rozvíjet a doplňovat o další teoretické poznatky o fungování těla při pohybu.

  Takto získané poznatky však nemusí být vždy „objevené“ i v těle. Často se to stane v náhlém tzv. zážitku „aha!“, kdy se v jisté chvíli mentální znalost stane prožitou skutečností. Takovéto pochopení na tělesné úrovni už není tak snadné zapomenout (jako teoreticky získané poznatky) a stává se součástí pohybového projevu tanečníka. 

  Pages: 4