• 9. Otáčení v lidovém tanci - základní kroky

    Nejobvyklejším způsobem otáčení je doprava po kruhu ve směru tance, to znamená proti směru hodinových ručiček. To je lehčí způsob otáčení jednotlivců i páru neboť nevyžaduje dodržování obratu přesně o 180°. Díky postupu po kruhové dráze je úhel obratu o něco menší než po dráze rovné.  Těžším způsobem je otáčení doleva po kruhu ve směru tance (proti směru hodinových ručiček). V případě těžšího způsobu platí pravidla nášlapů stejně, jen pro druhou nohu. Dalším způsobem otáčení po kruhu je směr pohybu po směru hodinových ručiček. Není tak obvyklý, ale platí pro něj stejná pravidla. Jednodušší je otáčení doleva, proti směru tance (po směru hodinových ručiček), těžší je pak otáčení doprava proti směru tance (po směru hodinových ručiček). Držení může zůstat stejné jako v případě otáčení po směru tance (chlapec zůstane ve stejném postavení i pozici), avšak je možno držení vyměnit a mířit spojenými pažemi do směru pohybu, toto platí v případě polkového zavřeného držení.

    Většina základních kroků v lidového tance se provádí i v otáčení.

    Jednoduchý princip, který platí pro otáčení, je dodržení směrového kroku a kroku kterým otočíme nebo dokončíme obrat. Naučíme-li se dodržet směrování čelem a zády do směru pohybu a nasměrování kroku špičkou a patou do směru pohybu, nebude otáčení jednotlivě ani v páru žádný problém.

    Naučíme se nejprve otáčet kroky jednotlivě doprava a doleva, v přirozeném směru pohybu – to znamená pravou doprava a levou doleva. Pak zvláště pro chlapce a pro otáčení v páru otáčíme levou s nášlapem patou do směru doprava a pravou s nášlapem patou do směru doleva.

    Po zvládnutí obou těchto způsobů lze přistoupit k otáčení v páru. Je třeba si uvědomit, že při otáčení v páru je osa pro otáčení společná, je třeba, aby se oba partneři rovnoměrně vyvažovali ku společné ose otáčení. Párové taneční držení musí být vyvážené a pevné, partneři se navzájem lehce opřou do dlaní partnera. Při otáčení je třeba dbát nato, aby byl směrový krok našlápnut mezi partnerova chodidla. To znamená při otáčení doprava našlápnout pravou nohou mezi partnerova chodidla, při otáčení doleva levou.

8. Párové taneční držení10. Varianty a vazby základních kroků, jednotlivě i v páru