• 7. Pohyb v prostoru

    Nejpřirozenější dráha pro pohyb v prostoru je kruh. Většina našich tanců je v postupu po kruhu nebo v točení po malém kroužku. Rovné dráhy, přímky a diagonály nejsou v našich tancích obvyklé, avšak je možné najít i takové tance, které postupují po jiném prostoru či půdorysu.
    Pro procvičení základních, ale i dalších tanečních kroků lidového tance lze využívat všechny možnosti. Je však třeba mít na paměti který prostor či dráha je pro daný prvek původní, a tedy nejpřirozenější.
    V kapitole "Otáčení v lidovém tanci" najdete možnosti postupu a způsoby otáčení po kruhu. Další poznámkou pro pohyb by mělo být, že hlava nesleduje ostře směr postupu při otáčení, jen jej mírně sleduje.  Při víření v páru je pohled směřován k partnerovi, a to jak v jednoduchých zátočkách za lokty, tak i ve víření při tanci dokolečka a dalších tancích tohoto typu.
    Při postupu po rovné dráze - vpřed, diagonály, vzad - je nutné dodržet mírné sledování směru postupu. Dále pak je třeba při otáčení po rovných drahách zachovat obrat o celých 180°, jinak se dráhy postupu deformují, nejsou přímé.

6. Základní taneční kroky8. Párové taneční držení