• 3. Tradiční oděv, obuv

    Co je lidový oděv? Souborné označení pro oděvní součástky lidové komunity. Vyznačuje se charakteristickými znaky, kterými se liší od historického kostýmu; vzniká a vyvíjí se anonymně, jen zvolna přijímá nové prvky, formuje se na určitém území, v posledních staletích stále jasněji vymezeném. Pojem lidový oděv se často ztotožňuje s výrazem kroj. Termín lidový oděv je širší; označuje oděv všech lidových vrstev včetně zemědělských, ve všech jeho podobách a ve všech fázích vývoje. Je spjat s konkrétním geografickým prostředím, které poskytuje materiál k jeho zhotovení a podmiňuje určitou konstrukci oděvu. Na charakteru jsou znatelné vlivy historického kostýmu, které na něj působily zprostředkovaně přes střední vrstvy s určitým časovým zpožděním. Výrazně oděv poznamenaly některé jeho funkce, například rozlišovací (pohlaví) nebo označující věk. Oděv označoval stav (čepec u ženy), sociální postavení nositele oděvu, náboženské vyznání. (Lidová kultura, Praha 2007)

2. Lidová hudba a hudební nástroje 4. Tance