• 2. Lidová hudba a hudební nástroje

     

    Lidová hudba byla živnou půdou pro rozvoj písní i tanců. Styl jejího hraní se podílí především na utváření charakteru kroku. Mezi tancem a doprovázející muzikou je těsný vztah. Hudba, zpěv a tanec tvoří neoddělitelnou jednotu, jsou na sobě závislé a jakákoli změna ve složce jedné se odrazí i v ostatních částech.

    Naše území se rozděluje na dvě velké hudebně odlišné oblasti: Západní - instrumentální a Východní - vokální.

1. Lidové tance 3. Tradiční oděv, obuv