• 10. Varianty a vazby základních kroků, jednotlivě i v páru

    Taneční kroky lidového tance mají velkou variabilitu, jak v oblastním provedení, tak v různých variacích a spojení kroků do vazeb. Základem nám mohou být spojení kroků, které najdeme v popisech jednotlivých tanců, a pak lze tvořit i další variace kterými procvičíme kroky samotné a vazby kroků, které nejsou obvyklé.
    Při tvoření variací je třeba dbát na jednotné použití kroků z jedné folklorní oblasti. Rovněž je třeba při spojování kroků myslet na to, že v lidovém tanci platí snad více něž jinde, že v jednoduchosti je krása. Variace tvoříme tak, aby při provedení vycházely nohy do pohybu přirozeně; takzvaně když budeme dělat přesně co máme mělo-by nám vše vyjít bez velkého přemýšlení – kterou nohou? Lidé se tancem a při tanci chtěli hlavně bavit, nechtěli přemýšlet co a jak tančit.
    Spojujeme kroky 2/4 rytmu – chůze, polka, obkročák, skočná, cval, 3/4 rytmu – sousedská, dvoukrok, trojdup, mazurka a podobně. Při procvičení variací pro tance s proměnlivým taktem je možné kombinovat kroky 2/4 a 3/4 vzájemně.
    Tvoříme zpočátku variace pouze jednoho kroku, kdy použijeme různé způsoby natáčení, otáčení, postup rovně vpřed či vzad. Po procvičení jednotlivě je většinou možné stejnou variací pokračovat v páru, kde lze přidávat změny držení, podtáčení i otáčení v páru.

9. Otáčení v lidovém tanci - základní kroky