Didaktika techniky José Limóna obsahuje souhrnné teoretické informace o životě a díle J. Limóna - od zařazení osobnosti J. Limóna do kontextu vývoje moderního tance přes charakteristiku jeho díla, taneční techniky, definování jejich principů a metodického postupu při praktické výuce techniky až po konkrétní charakteristické cvičení, náplň a plánování výukové hodiny techniky J. Limóna.