Tento kurs obsahuje pouze závěrečný test, který ověří nabyté znalosti v předmětu Psychologie gestiky a mimiky.